Program

3.2.1 Badania na rynek

Data najbliższego naboru

05.09.2017 - 28.02.2018

Dotacja

  • Łączna pula dotacji przeznaczona na konkurs: 800 mln zł
  • Wartość projektu od 10 mln zł do 50 mln EUR
  • Dofinansowanie maksymalnie 20 mln zł
  • Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.
  • Opis Video 1:12 min <- link

 

Beneficjent

  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Opis programu

Największy konkurs na poziomie centralnym obejmujący dofinansowanie na wydatki inwestycyjne. Wydatki te mogą obejmować inwestycje w środki trwałe w tym grunty i nieruchomości.

Projekt może obejmować koszty związane z budową lub modernizacją fabryki bądź zakładu.

Istotą działania jest wdrożenie wyników własnych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług cechujących się innowacją na skalę co najmniej krajową.

Nowością w tym roku jest to, że otworzony został pod-konkurs na projekty z dziedziny elektro-mobilności - projekty z tej dziedziny mogą rozpoczynać się od 5mln zł

Projekt może być realizowany na terytorium całego kraju

 

Skontaktuj się z nami