Program

3.2.1 Badania na rynek

Data najbliższego naboru

1.06.2016 - 28.09.2016

Dotacja

  • Łączna pula dotacji przeznaczona na konkurs: 1 mld zł
  • Wartość projektu od 10 mln zł do 50 mln EUR
  • Dofinansowanie maksymalnie 20 mln zł
  • Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

 

Beneficjent

  • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

Opis programu

Największy konkurs na poziomie centralnym obejmujący dofinansowanie na wydatki inwestycyjne. Wydatki te mogą obejmować inwestycje w środki trwałe w tym grunty i nieruchomości.

Projekt może obejmować koszty związane z budową lub modernizacją fabryki bądź zakładu.

Istotą działania jest wdrożenie wyników własnych lub zleconych prac badawczo-rozwojowych, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług cechujących się innowacją na skalę co najmniej krajową.

Projekt może być realizowany na terytorium całego kraju

 

Skontaktuj się z nami