Dlaczego na innowacje?

Nowa perspektywa finansowa zaplanowana na lata 2014-2020 znacząco zmieniła obraz i sposób pozyskiwania środków unijnych. Fundusze Europejskie jeszcze mocniej powiązane zostały z koniecznością wdrażana innowacji.

W praktyce oznacza to, że nie jest możliwe uzyskanie jakiejkolwiek dotacji bez wprowadzenia innowacji – regionalnej, krajowej bądź też międzynarodowej.

Obecnie w funduszach unijnych znacznie większy nacisk kładziony jest również na wytwarzanie technologii wewnątrz przedsiębiorstw - samodzielnie lub we współpracy z jednostką badawczą. Takie podejście ma szczególne znaczenie przy dużych projektach centralnych.

Powyższe zmiany implikują istotne różnice dla potencjalnych beneficjentów - nie wystarczy już złożyć nawet bezbłędnie przygotowanego wniosku aplikacyjnego. Niezbędnym elementem jest posiadanie odpowiednio dobranej do projektu innowacji lub technologii.

Jak to działa?
na wdrożenia, na badania

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien określić potrzebę inwestycyjną. Co ma być efektem realizowanego projektu? Czy ma to być rozbudowa istniejącego zakładu? Budowa fabryki? Zakup aparatury badawczej? A może wytworzenie lub opatentowanie rozwiązania technologicznego?   

Po określeniu celu i skali projektu naszym zadaniem jest odpowiedni dobór programu dotacyjnego. Te w  najprostszym ujęciu można podzielić na:

  • Centralne – ogólnokrajowe, z większą pulą środków, które można realizować na terenie całego kraju. Projekty w ramach tych konkursów muszą cechować się wysokim stopniem innowacyjności co najmniej na poziomie krajowym.
  • Regionalne – mniejsze projekty, gdzie poziom innowacyjności nie musi być aż tak wysoki. Projekty te można realizować wyłącznie na terenie danego województwa.

Najważniejszym etapem przygotowania wniosku aplikacyjnego jest znalezienie optymalnego rozwiązania technologicznego dopasowanego do potrzeb danego przedsięwzięcia. W tym celu powołujemy zespół projektowy składający się z ekspertów z danej dziedziny. Przedstawiciele naszej firmy, naukowcy, brokerzy innowacji od tej chwili będą wykorzystywali swoją wiedzę i doświadczenie oraz krajowe i zagraniczne bazy i kontakty w celu jak najlepszego doboru technologii. Nieocenione jest tutaj również wsparcie samego inwestora, który jak mało kto zna konkurencję i technologię wykorzystywaną w branży.

Co w sytuacji kiedy przedsiębiorca ma określoną koncepcję na rozwiązanie technologiczne? Świetnie!! To bardzo dobra wiadomość ponieważ dobór technologii jest najtrudniejszym etapem całego procesu aplikacyjnego. W takiej sytuacji pozostaje ewentualnie doprecyzować technologię oraz zdefiniować jej korzyści.

Dlaczego my?

PINTECH to firma, która rozumie zmiany, jakie zaszły wraz z przejściem na nową perspektywę finansową – większość firm pozyskujących dotacje unijne wciąż działa według starych utartych schematów, które w obecnej perspektywie nie mają prawa działać.

Jako jedyni wspieramy przedsiębiorców w doborze oraz doprecyzowaniu technologii - to główna cecha, która wyróżnia nas na tle konkurencji. Rozumiemy jak ważnym elementem projektu jest odpowiednio dobrana technologia, dlatego spora część naszych wysiłków jest skierowana na ten aspekt wniosku.

Mamy duże doświadczenie w projektach realizowanych we współpracy z uczelniami – już w starej perspektywie, przewidując nadchodzące zmiany, realizowaliśmy projekty wdrożeń technologii oraz projekty B+R we współpracy z polskimi i zagranicznymi naukowcami.

Mamy bardzo wysoką skuteczność – na chwilę obecną 100% złożonych wniosków uzyskało dofinansowanie.

Do każdego projektu podchodzimy całkowicie indywidualnie – jednym z istotnych problemów w branży jest tzw. „masowa produkcja wniosków”. Podejmując współpracę z nami mają Państwo gwarancję, że Państwa projekt  będzie miał całkowicie indywidualny charakter.

Pozyskiwanie środków na innowacje i nowe technologie to nie tylko nasza specjalizacja ale również nasza pasja.