Program

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Data najbliższego naboru

Cyklicznie

Dotacja

  • Budżet projektu: 1 200 000 000 PLN, w tym:

I. runda – 300 000 000 PLN,

II. runda – 100 000 000 PLN,

III. runda – 500 000 000 PLN,

IV. runda – 300 000 000 PLN

  • Dofinansowanie:

 

 

Dla kogo?

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Opis programu

Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe. 

 

Na co?

badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej

 

Terminy naborów:

 

Skontaktuj się z nami