Program

Działanie 1.1 Ścieżka SMART (MŚP)

Data najbliższego naboru

21.02.2023 - 31.10.2023

Dotacja

  • Całkowity budżet konkursu to 6.5 MLD PLN
  • Dofinansowanie:

Dla kogo?

  • Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa z sektora MŚP

Opis programu

Wsparcie może być udzielone na realizację kompleksowych projektów obejmujących prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, wdrożenie wyników prowadzonych badań naukowych, rozbudowę infrastruktury badawczej, przedsięwzięcie z zakresu cyfrowej lub zielonej transformacji, a także internacjonalizację przedsiębiorstwa i podnoszenie kompetencji kadr.

Wniosek o dofinansowanie może dotyczyć działań łączonych, gdzie np. wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych jest kontynuacją zaplanowanych we wniosku działań badawczo-rozwojowych, lub może dotyczyć różnych, bezpośrednio niepowiązanych ze sobą przedsięwzięć, tj. prac badawczo-rozwojowych i wdrożenia wyników innych (wcześniej wykonanych i już zakończonych) prac badawczo-rozwojowych (tzw. projekty nieliniowe). Projekt liniowy może również oznaczać logiczne powiązania pomiędzy modułami obligatoryjnymi i fakultatywnymi (np. cyfryzacja przedsiębiorstwa wynikająca z przeprowadzonych prac B+R lub internacjonalizacja produktów, które zostały wprowadzone na rynek w module "wdrożenie innowacji").

 

Moduły obowiązkowe:

1) MODUŁ B+R, lub

2) WDROŻENIE INNOWACJI

 

Moduły obligatoryjne

1) INFRASTRUKTURA

2) ZAZIELENIENIE PRZEDSIĘBIORSTW

3) DIGITALIZACJA

4) INTERNACJONALIZACJA

5) KOMPETENCJE

 

Skontaktuj się z nami