Program

EIC Pathfinder

Data najbliższego naboru

15.06.2022 - 19.10.2022

Dotacja

  • Całkowity budżet konkursu to 350 mln EUR
  • Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych

     

Dla kogo?

  • przedsiębiorstw,
  • konsorcjów przedsiębiorstw,
  • konsorcjów naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

Opis programu

W ramach programu Pathfinder EIC wspiera badania nad śmiałymi pomysłami dotyczącymi radykalnie nowych technologii. Z zadowoleniem przyjmuje interdyscyplinarną współpracę naukową o wysokim ryzyku i dużych korzyściach, która stanowi podstawę przełomów technologicznych.

Pathfinder wykracza poza to, co jest już znane. Wizjonerskie myślenie może otworzyć obiecujące drogi do nowych, potężnych technologii.

Wnioskodawcy uczestniczący w projektach EIC Pathfinder to zazwyczaj wizjonerscy naukowcy i przedsiębiorczy badacze z uniwersytetów, organizacji badawczych, firm rozpoczynających działalność, małych i średnich przedsiębiorstw działających w branży zaawansowanych technologii lub podmiotów przemysłowych zainteresowanych badaniami i innowacjami technologicznymi.

W projektach zazwyczaj uczestniczą konsorcja naukowców i innych partnerów z co najmniej trzech różnych krajów, ale są też możliwości dla pojedynczych zespołów i małych konsorcjów (dwóch partnerów).

Dotacje w wysokości od 3 do 4 mln euro wspierają wczesne etapy rozwoju przyszłych technologii (np. różne działania na niskich poziomach gotowości technologicznej 1-3), aż do sprawdzenia poprawności koncepcji. Projekty pathfinder mogą również otrzymać dodatkowe fundusze na testowanie potencjału innowacyjnego swoich wyników badań.

Tematy Programu:

Skontaktuj się z nami