Program

EIC Transition

Data najbliższego naboru

D0 29 września 2022 r.

Dotacja

  • Całkowity budżet konkursu to 131 mln EUR
  • Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych

     

Dla kogo?

Wnioski mogą składać pojedynczy Wnioskodawcy (MŚP, firmy typu spin-off, przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność, organizacje badawcze, uniwersytety) lub małe konsorcja (maksymalnie 5 partnerów).

Wnioski są ograniczone do wyników uzyskanych w ramach następujących kwalifikujących się projektów:

  • Projekty EIC Pathfinder (w tym projekty finansowane w ramach EIC pilot Pathfinder, Horyzont 2020 FET-Open, FET-Proactive, FET Flagships
  • projekty ERANETs w ramach programu FET (w tym ChistERA, quantERA i FLAG-ERA)
  • Badań Naukowych (ERC) projekty typu Proof of Concept.

Wnioskodawcy będą musieli wykazać, że są właścicielem lub posiadaczem praw własności intelektualnej (IPR) lub mają niezbędne prawa do komercjalizacji wyników jednego z tych kwalifikujących się projektów.

 

 

Opis programu

EIC Transition finansuje działania innowacyjne, które wykraczają poza eksperymentalne potwierdzenie zasady w laboratorium, wspierając zarówno faze dojrzewania i walidacji nowatorskiej technologii w laboratorium i w odpowiednich środowiskach zastosowania opracowanie uzasadnienia biznesowego i modelu (biznesowego) przyszłej komercjalizacji innowacji. Projekty przejściowe EIC powinny obejmować zarówno rozwój technologii, jak i rynku/biznesu, w tym ewentualnie iteracyjne procesy uczenia się w oparciu o wczesne informacje zwrotne od klientów lub użytkowników.

Oczekiwanymi rezultatami projektu EIC Transition jest technologia, która okaże się skuteczna w swoim zamierzonym zastosowaniu (TRL 5/6) oraz model biznesowy, jego wstępna walidacja i biznesplan jego rozwoju w celu wprowadzenia na rynek.

Dotacje w wysokości do 2,5 mln EUR są dostępne na walidację i demonstrację technologii w środowisku odpowiednim dla danego zastosowania oraz na opracowanie gotowości rynkowej

Skontaktuj się z nami