Program

Hydrostrateg

Data najbliższego naboru

II kwartał 2022 r.

Dotacja

Budżet programu, to 800 mln zł. Wykonawcy projektów będą wybierani w dwóch typach konkursów: na projekty tematyczne oraz wyzwania badawcze. 

Dla kogo?

„Hydrostrateg” jest skierowany do instytucji naukowych i podmiotów szkolnictwa wyższego. Do realizacji działań w ramach programu zostały zaproszone także instytucje gospodarcze z kraju i zagranicy, przedsiębiorstwa zajmujące się odbudową potencjału naturalnego ekosystemów wodnych oraz nowymi technikami pomiarowymi w zakresie monitoringu i kształtowania środowiska celem.

Opis programu

Program strategiczny „Hydrostrateg” został opracowany w odpowiedzi na problemy związane z gospodarką wodną w Polsce. Jego celem jest wzrost poziomu retencji, wdrożenie nowych metod badań, obserwacji i narzędzi wspomagających monitoring, ocenę stanu ekosystemów wodnych i ekosystemów zależnych od wód oraz zwiększenie stopnia wykorzystania dróg wodnych dla żeglugi śródlądowej.
Program w szczególności obejmuje trzy obszary badawcze:

  • woda w środowisku – bioróżnorodność/bioproduktywność,
  • woda w mieście,
  • żegluga śródlądowa.
Skontaktuj się z nami