Program

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Data najbliższego naboru

30.01.2020 - 30.03.2020 oraz 31.03.2020 - 28.05.2020

Dotacja

1) Dla I etapu:

 • Maksymalne możesz otrzymać: 340 000 zł
 • Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 400 000 zł
 • Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład co co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu

2) Dla II etapu:

 • Maksymalne możesz otrzymać: 560 000 zł
 • Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie: 800 000 zł
 • Wsparcie wyniesie do 70% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład co co najmniej 30% całkowitego kosztu projektu

 

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

1) Dla I etapu:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy

2) Dla II etapu:

 • Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy z sukcesem zakończyły I etapu Bonu na innowacje i mają zaakceptowany przez PARP wniosek o płatność końcową

Opis programu

1) Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

 • Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
  • Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

2) Celem II etapu konkursu "Bony na innowacje dla MŚP" jest sfinansowanie wdrożenia Twojego pomysłu na innowację technologiczną opracowaną dla Ciebie przez jednostkę naukową w I etapie konkursu.

 • Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
  • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej opracowanej przez jednostkę naukową zakup patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Skontaktuj się z nami