Rozliczanie projektów

Rozliczanie projektów unijnych uznawane jest, jako jeden z najważniejszych oraz najtrudniejszych etapów realizacji projektu. Beneficjenci otrzymujący wsparcie, nie są przygotowani na zakres prac, jak zobligowani są wykonać, aby rozliczyć projekt zgodnie z wytycznymi oraz z zgodnie z przepisami prawa. Brak specjalistycznej wiedzy, nieznajomość prawa w zakresie Zamówień Publicznych oraz nagromadzenie się obowiązków, w związku z pracami projektowymi - to jedne z głównych powodów, dla których Beneficjenci nie są w stanie samodzielnie prawidłowo rozliczyć projektu.

Mimo wszystko, często przedsiębiorstwa decydują się na realizację projektu własnym sumptem, co niestety może prowadzić do niepowodzenia inwestycji. Nieprawidłowość w którymś z obligatoryjnych elementów realizacji projektu, może wiązać się z otrzymaniem kar finansowych lub utratą wsparcia.

Z doświadczenia jednak wiemy, że proces rozliczania projektu nie musi być skomplikowany. Odpowiednia współpraca pomiędzy Beneficjentem, firmą doradczą, a instytucją finansującą, pozwala na zmniejszenie skali trudności procesu rozliczania projektu. Możliwe jest to, dzięki takim składowym jak:

 • Brak komplikacji oraz opóźnień względem harmonogramu
 • Brak kar finansowych z tytułu nieprawidłowości
 • Zredukowanie zatorów finansowych podczas wypłat dofinansowania
 • Zmniejszenie pracochłonności
 • Obecność firmy doradczej podczas kontroli
 • Mniejszy stres i zakres obowiązków

Na czym polega rozliczanie projektów?

 1. Zarządzanie projektem - zgodnie z wymogami poszczególnych programów i funduszy
 2. Przygotowanie Zapytań Ofertowych --> KLIKNIJ I DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ! --> JUŻ DZIŚ PRZYGOTUJEMY JE ZA CIEBIE!
 3. Rozliczanie projektu zgodnie z harmonogramem realizacji projektu
 4. Obsługa systemu SL2014
 5. Składanie wniosków o płatność oraz korekty
 6. Nadzór nad dokumentacją finansowo-księgową
 7. Analiza zgodności wydatkowania środków z planem finansowym
 8. Kontrola umów z podwykonawcami
 9. Kontrola kosztów projektowych
 10. Doradztwo w zakresie trwałości projektu
 11. Sprawozdawczość merytoryczna
 12. Zakończenie projektu
 13. Obecność podczas kontroli 
Skontaktuj się z nami