Zapytania ofertowe

Spełnienie zasady konkurencyjności jest jednym z najbardziej kluczowym elementów realizacji każdego projektu. Przygotowując zapytanie w bazie konkurencyjności należy stosować przepisy zawarte w wielu różnych, często zmieniających się dokumentach.

Czy zastosowałeś odpowiednie, właściwie sprecyzowane kryteria wyboru? Czy dobrałeś termin zapytania odpowiednio do rodzaju i kwoty zamówienia? Czy nie zastosowałeś niedozwolonych kryteriów podmiotowych? Czy przypisałeś odpowiedni CPV? Czy wziąłeś pod uwagę aspekty społeczne i RODO?

Nie ryzykuj nałożenia korekty finansowej, albo uznania wydatku jako niekwalifikowalny. Powierz przygotowanie zapytania naszym specjalistom!

 1. Oferujemy kompleksowe przygotowanie zapytań ofertowych wraz z kompletną dokumentacją.
 2. Zapytania ofertowe przygotowujemy na podstawie Wytycznych Programu oraz na podstawie aktualnych przepisów prawnych.
 3. Gotowe Zapytania umieszczane są w Bazie Konkurencyjności. 

Usługa zawiera:

 • Zapoznanie się z dokumentacją projektową
 • Wyznaczenie kryteriów oceny oferty
 • Przygotowanie zapytania ofertowego, zgodnie z Wytycznymi
 • Przygotowanie załączników do Zapytania Ofertowego
 • Umieszczenie zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności
 • Weryfikacja otrzymanych ofert
 • Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Cennik:

 • 1 zapytanie ofertowe - 990,00 zł*
 • 2 zapytania ofertowe - 890,00 zł*
 • 3 zapytania ofertowe - 790,00 zł*
 • 4 zapytania lub więcej- 690,00 zł*

*Podane ceny są cenami za przygotowanie jednego zapytania ofertowego

Wypełnij wymagane pola

Formularz zgłoszeniowy

Dziękujemy!

Skontaktuj się z nami